Burdur Kültürel Değerlere Sahiptir

Burdur tarihi kültürü ve paha biçilmez değerleri ile değişmeyen bir şehirdir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle birlikte Pisidya Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiş ve bölge eski formunu kaybetmiştir.

Mart 15, 2023 - 23:08
Mart 19, 2023 - 01:35
 0  48

Burdur tarihi kültürü ve paha biçilmez değerleri ile değişmeyen bir şehirdir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle birlikte Pisidya, Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiş ve bölgenin önemli merkezleri eski formunu kaybetmiştir. Bu sıkıcı çağ, M.S. 11. yüzyılın sonlarına doğru Türk hakimiyetinin başlangıcına kadar devam etti. 1071-1100 yılları arasında Anadolu'ya gelen Türklerden biri olan Kınalı aşireti, Pisidya'ya gelerek Burdur'a yerleşmişlerdir. Selçuklu Devleti'nin egemenliğine giren şehir, 1075 ile 1120 yılları arasında hudut şehri olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklulardan sonra Hamitoğulları Beyliği topraklarına katılan şehrimiz, Selçuklular zamanında Hamitoğulları Beyliği'nden satın alınmıştır. O dönemde Tirkemiş kazası olarak bilinen Burdur, Yıldırım'ın 1391'deki seferi sonunda Osmanlı kontrolüne girdi. 1920'de bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyet'ten sonra 1923'te vilayet oldu.

Burdur Kültür ve Medeniyetin Merkezidir

Burdur Adı (BURdaDUR) Şehrimizi kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulunca yörenin güzelliği karşısında “Cennet burası. Burada durun" "Dur burada" dediler. Söz zamanla halk arasında "Burdur"a dönüşmüştür. Antik Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis (Aşil) tanrıların gazabına uğrar ve Yunanistan'dan sınır dışı edilir. Yolu Antalya yakınlarına düşer ve geceleri kutup yıldızına bakarak kuzeye doğru hareket eder. Önünde bir göl belirir ve o sırada görünmeyen bir ses ona Yunanca ve eski Latince şöyle der: ''Ezostas, Burada durun'' diye bağırır. Ulis burada durur ve burayı evi olarak tutar. Selçuklular, Anadolu fetihleri ​​sırasında Burdur'u da fethederler. Köyün adının "Ezostas" olduğunu öğrenirler. Yunanca bilmedikleri için anlamını soruyorlar. Bunun "burada dur" demek olduğunu öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen boyları "burada dur" kelimesini zamanla "Burdur" olarak telaffuz etmeye başlamışlar ve bu kelime şehrin yeni adı olmuştur.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Haberci Burdur medya haberleri, Burdur'da iş dünyasının durumunu, toplumun sosyal sorunlarını ve bunlara nasıl çözüm üretilebileceğini araştırıyor. Özellikle iş geliştirme kapsamında bilgi paylaşımına hazırlanıyor.