Burdur'un Adı Nereden Geliyor?

Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında, bölgenin güzelliği karşısında Cennet buradadır, Burda dur demişler ve Burda dur sözü zamanla Burdur haline dönüşmüştür.

Mart 16, 2023 - 07:25
Şubat 24, 2024 - 05:36
 0  169
Burdur'un Adı Nereden Geliyor?

Burdur ismiyle ilgili bilinen efsaneler; İlk görüş, Burdur adının daha sonra "Polydor" olarak değiştirilerek Burdur haline gelen "Polydorion" kelimesi olduğu yönündedir. İkinci görüş ise eski Burdur yerel adı olan Limobrama'nın "Göl Şehri" Limobria adından türediği yönündedir. Antik çağda Burdur'un yerinde herhangi bir kentin var olup olmadığı ve bu iki ismin ne zaman kullanıldığı henüz bilinmiyor. Üçüncüsü ise Burdur şehrini kuran Türkmen boyuna mensup Kınalı Aşireti mensupları kalacak yer ararken burayı bulmuşlar. Bölgenin güzelliği için "Cennet burada", "Burada dur" sözcükleri zamanla hece azaltımına uğrayarak Burdur'a dönüşmüştür.

Antik Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis (Aşil) tanrıların gazabına uğramıştır. Yunanistan'dan sınır dışı edilir. Yolu Antalya yakınlarına düşüyor. Geceleri kutup yıldızına bakarak kuzeye doğru hareket eder. Önünde bir göl belirir ve o anda görünmeyen bir ses ona Yunanca ve eski Latince "Ezostas! (Burada dur!)" diye seslenir. Ulis burada durur ve burayı evi haline getirir. Selçuklular Anadolu'yu fethettikleri sırada Burdur'u da fethettiler. Köyün adının "Ezostas" olduğunu öğrenirler. Yunanca bilmedikleri için ne anlama geldiğini soruyorlar. Bunun "burada dur" anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen boyları zamanla "Burada dur" kelimesini "Burdur" olarak telaffuz etmeye başlamış ve bu kelime şehrin yeni adı olmuştur.

Burdur ilinin tarih öncesi çağları


Burdur'un tarihi Neolitik çağa kadar uzanır. 1957-1960 yılları arasında Prof. J. Mellaart'ın Hacılar'da yaptığı kazılarda Neolitik kültürün tüm detayları ortaya çıkarıldı. Bu buluntular M.Ö. 7000 yılına kadar uzanmaktadır. Yine 1978-1988 yılları arasında Kuruçay Höyük'te ve 1989-1992 yılları arasında Bucak Höyücek Höyük'te Prof. Dr. Refik DURU tarafından yapılan kazılarda Neolitik çağdan kalma kültür bulunmuştur. Bu çağın en önemli özelliği insanların hayvanları evcilleştirmesi ve çömlek yapımını öğrenmesidir. Anadolu'nun ilk figürinleri olarak bilinen pişmiş toprak figürinler ve ana ihaleyi temsil eden süslemeler Neolitik Çağ Hacılarının en önemli eserleridir.

Kalkolitik Çağ; M.Ö. 5400-3000 yılları arasındaki dönemdir. Neolitik Çağ'dan sonra gelir. Bu çağın en önemli özelliği taş, kemik ve ahşap aletlerin yanı sıra metallerin de kullanılmaya başlanmasıdır. Kuruçay Höyük'te bulunan metal keski, ok ucu gibi aletler çağın özelliklerini yansıtmaktadır. Ayrıca Uğurlu Höyük, Kızılkaya Höyük, Karamanlı Çamur Höyük ve Tefenni Beyköy Höyük'te de bu çağı destekleyen malzemeler ele geçmiştir.

M.Ö. MÖ 3000-2000 yıllarına dayanan Eski Tunç Çağı'nda uygarlık, daha gelişmiş taş aletlerin yerini bronzdan yapılmış aletlerle değiştirdi. Dönemin özelliklerini yansıtan bir diğer grup ise pişmiş toprak ve mermerden yapılmış keman tipi idollerdir. İlimizde Yassıgüme Höyük, Burdur Höyük, İncirdere Höyük, Tepecik Höyük gibi yerleşim yerlerinde antik bronz çağına ait malzemeler yaygın olarak tespit edilmiştir. Burdur, antik çağda bugünkü sınırlarıyla Isparta ve Antalya illerini de içine alan antik PİSİDYA bölgesinde kalmıştır. Bu bölge Pers döneminin ortalarına kadar karanlıkta kalmış ve henüz aydınlatılamamıştır.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Burdurluyum Burdurluyum, Burdur'da iş dünyasının durumunu, toplumun sorunlarını ve bunlara nasıl çözüm bulunabileceğini araştırarak bilgi paylaşımına hazırlanıyor.