Burdur Tarihi Hakkında

Burdur tarihinde Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle birlikte Pisidia Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiş ve bölgenin önemli merkezleri giderek gerilemiş ve eski değerlerini kaybetmiştir.

Mart 19, 2023 - 08:19
Şubat 24, 2024 - 05:26
 0  132
Burdur Tarihi Hakkında

Burdur bugün Denizli, Afyon, Isparta, Antalya ve Muğla illeriyle çevrili olup, tarihi çağlarda Pisidia bölgesi sınırları içerisinde yer alan Burdur, doğuda İshavria, Lykonia, güneyde Pamfilya, güneyde Likya ile çevrilidir. batıda Karya, kuzeyde Frigya ve Galatya. Burdur'un tarih öncesi tarihi Paleolitik Çağ'a kadar uzanmaktadır. Yeşilova ilçesine bağlı Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden burada Paleolitik Çağ insanlarının yaşadığı kanıtlanmıştır.

Bölgenin farklı yerlerinde yapılan araştırmalarda Paleolitik (700.000 - 15.000) ve Mezolitik (15.000 - 8.000) çağlara ait başka bulgular da ortaya çıkarıldı. Hacılar Höyük ve Kuruçay Höyük'te tarih öncesi geç Neolitik (8.000-5.500) ve Kalkolitik (5.500-3.200) dönemlerine ait beton buluntular ortaya çıkarıldı. Hacılar köyünde yürütülen kazılarda M.Ö. M.Ö. 7000 yılına tarihlenen ve M.Ö. 7000 yılına tarihlenen "Seramik Olmayan Neolitik" IX-IV. evre tabakaları olarak belirtilmektedir. M.Ö. 5.400'e kadar uzanan “Geç Neolitik” evreler tespit edildi.

Burada dur çünkü burası Burdur


Burdur Hacılar, hayvanların evcilleştirilmesi, köylerin kurulması, çömlekçiliğin öğrenilmesi gibi uygarlık için gerekli adımların atıldığı en önemli arkeoloji merkezlerinden biridir. Yine Hacılar'a ait olan ana tanrıça figürinleri ve insan yüzü boyalı çanak çömlekler dünya arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hacılar, Kuruçay, Gebrem, Beyköy, Bucak ve İstasyon Höyük gibi birçok höyükte yapılan yüzey araştırmalarından, metalin yanı sıra taş, kemik, ahşap ve pişmiş toprak malzemelerin de kullanıldığı Kalkolitik Çağ'a ait kalıntıların bulunduğu anlaşılmaktadır.

Hacılar Büyük Höyük ve Yazır gibi birçok höyükte bakır, kurşun, kalay, gümüş, altın, bronz ve elektron gibi metal işlerinin yapılmaya başlandığı Erken Tunç Çağı'na (yaklaşık 3.000-2.500) kadar uzanan buluntular bulunmaktadır. . Bu dönemde kaplar el yapımıydı ve metal görünümündeydi. Dönemin sonlarında geometrik desenli ve boyalı çömlekler yapılmaya başlandı.

Burdur'un tarihi oldukça karanlıktır


M.Ö. 17. yüzyılda Hitit Çağı başladığında Pisidia, Pamfilya ve Likya'da Arzava Krallığı hüküm sürüyordu. Yalıgöl (Düğer) ve Uylupınar çevresinde ortaya çıkarılan Frig eserleri, daha sonra bu bölgede Friglerin yaşadığını ortaya çıkardı. M.Ö. 7. yüzyılda Pisidia, Frig devleti ile birlikte Lidya egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 546 yılında Lidya Kralı Kroissos'un Pers Kralı Cyrus'a yenilmesinden sonra bölge Pers egemenliğine girmiştir.

M.Ö. Büyük İskender 334 yılında Çanakkale'den Anadolu'ya girdikten sonra Karya, Likya ve Pamfilya kuvvetlerini ezip Kestros (Aksu) Vadisi'nden Pisidia'ya girmiştir. 333 yılında Sagalassos ve Kremna'yı da ele geçirdi. İskender'in ölümünden sonra Pisidia, önce Seleukoslar'ın (M.Ö. 301), ardından da Bergama Krallığı'nın (M.Ö. 228) eline geçerek Roma egemenliğine girmiştir. Roma Çağı'nda Pisidia'nın her yerinde yoğun bir yerleşim vardı. Birçok yeni şehir kuruldu ve eski merkezler restore edildi. Bugün Burdur sınırları içindeki tüm ören yerlerinde bu çağa ait mimari kalıntılara rastlamak mümkündür.

Kremna ve Sagalassos en önemlileridir


BURDUR - Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesiyle Pisidia, Bizans İmparatorluğu'nun eline geçmiş ve bölgenin önemli merkezleri giderek gerileyerek eski değerlerini kaybetmiştir. Bu sıkıcı çağ, M.S. 11. yüzyılın sonlarına doğru Türk hakimiyetinin başlangıcına kadar devam etti. 1071-1100 yıllarında Anadolu'ya gelen Türklerden Kınalı boyu Pisidia'ya gelerek Burdura'ya yerleşmiştir. Selçuklu Devleti'nin egemenliğine giren şehir, 1075-1120 yılları arasında sınır şehri olarak varlığını sürdürmüştür. Selçuklulardan sonra Hamitoğulları Beyliği topraklarına katılan şehrimiz, Selçuklular döneminde Hamitoğulları Beyliği'nden satın alınmıştır. O dönemde Tirkemiş ilçesi olarak bilinen Burdur I. Murad, Yıldırım'ın 1391 yılındaki seferi sonunda Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

1920 yılında bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyet'ten sonra 1923 yılında il olmuştur. Adı Burdur (BURdaDUR). Şehrimizi kuran Türkmen boylarından Kınalı boyu mensupları burayı bulduğunda bölgenin güzelliklerini görünce "Burası cennet" dediler. " ve "Burada dur!" sözleri zamanla halk arasında "Burdur"a dönüştü.

Antik Yunan Mitolojisinde kahraman Ulis (Aşil) tanrıların gazabına uğramıştır. Yunanistan'dan kovulunca Antalya'ya geldi. Geceleri kutup yıldızına bakarak kuzeye doğru hareket eder, önünde bir göl belirir ve o anda bilinmeyen bir ses ona Yunanca ve eski Latince şunu söyler: "Ezostas! Burada dur!" diye bağırıyor. Ulis burada durur ve burada yaşar. Selçuklular Anadolu'yu feth ederken Burdur'u da ele geçirdiler.

Köyün adının "Ezostas" olduğunu öğrenirler. Yunanca bilmedikleri için ne anlama geldiğini soruyorlar. Bunun "burada dur" anlamına geldiğini öğrenirler. Buraya yerleşen Türkmen boyları zamanla "Burada dur" kelimesini "Burdur" olarak telaffuz etmeye başlamış ve bu kelime şehrin yeni adı olmuştur.

Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Burdurluyum Burdurluyum, Burdur'da iş dünyasının durumunu, toplumun sorunlarını ve bunlara nasıl çözüm bulunabileceğini araştırarak bilgi paylaşımına hazırlanıyor.